Wat voordat de voorzitter van het organiserend comité de verlossende woorden Ut Gaat Dooorrr Juh kan uitspreken…

De Leidse Elfstegentocht wordt nooit op zaterdag gereden. De reden hiervoor is de te grote drukte in de Leidse binnenstad op zaterdagen.

De basisgedachte van de Leidse Elfstegenstocht is sportief gezien niet zwaar ambitieus. Nee, het gaat om een gezellige toertocht van ongeveer 8 tot 10 km voor het hele gezin over de grachten en singels van de prachtige oude binnenstad van Leiden. Wij zeggen altijd: vanaf het water is Leiden nog mooier…

De zeven singels zijn al vele honderden jaren oud en hebben samen met een meters hoge stadsmuur lange tijd gefungeerd als grens van de stad. Van de stadswal zijn nog slechts twee poorten (Morspoort en Zijlpoort) en een huisje op de Jan van Houtkade (Oostenryck) over. Langs de meeste singels liggen parken die straks samen het Singelpark gaan vormen. Ook de grachten zijn historisch en vormden vroeger de belangrijkste aanvoerverbindingen voor boeren en vissers die met hun waren naar de inmiddels 900 jaar oude Leidse markt kwamen. Bij de grachten zijn veel stegen, waar veel kroegen zitten. Bij een aantal van deze kroegen moet je een een stempel halen. Met een volle stempelkaart ontvang je een herinnering.

Je begrijpt wel dat in verband met de altijd wisselende weersomstandigheden en ijs-kwaliteit pas enkele dagen vooraf de definitieve route kan worden bepaald. Dit gebeurt in nauw overleg met de ondersteuningsgroep, gevormd door de gemeente Leiden en alle bekende hulpdiensten.

Als de vergunning kan worden afgegeven, beslist het bestuur van de Stichting Elfstegentocht Leiden of en wanneer de tocht. De voorzitter zal dan de historische woorden Ut Gaat Dooorrr Juh uitspreken.